Introduktionsutbildning

Ring för information och bokning 042-138920

Information angående vår handledarutbildningPlats: Carl Krooks gata 36
Kurstid: 16:45 - ca 20:30 inkl. 2 kortare pauser
Kostnad: 400:- inkl moms per deltagare. I priset ingår studiematerial samt fika.
Återbud: Senast 3 dagar innan annars debiteras avgiften.


  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen

  • Handledaren måste ha fyllt 24 år och ha ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och ha haft det under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren. Har man tidigare varit godkänd som handledare för en elev, behöver man inte gå introduktionskurs för att bli handledare för den eleven igengäller för de som blivit godkända senast 31/1 2012. Från den 1/2 2012 är kursen giltig i 5 år, därefter måste man gå en ny kurs.

Kursmaterial som används vid kursen  • STR:s läromedel för B-behörighet

  • Handledarboken – studiematerial från STR

  • Filmer: vikten av att använda bilbälte, rattfylleriets konsekvenser samt kortfilmer som visar olika risksituationer

  • Informationsbroschyrer från b l a vägverket


Introduktionsutbildningens syfte och mål


Introduktionsutbildningen skall med nollvisionen som grund, vilket innebär att ingen människa allvarligt skadas eller dödas i trafiken, ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den skall därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.


Utbildningen har tre delmoment  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

  • Planering och strukturering av övningskörning

  • Trafiksäkerhetens viktiga faktorer


Exempel på innehåll är bla


Handledarens juridiska och moraliska ansvar.


På vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.


Krav och bedömningskriterier vid förarprov.


Info om trafikskolan


Peter Lindells Trafikskola har tillstånd av Vägverket att bedriva introduktionsutbildning. Vi följer Vägverkets föreskrifter (VVFS 2 005:76) som också är vår tillsynsmyndighet.


Trafikskolan är godkänd, miljöcertifierad Grön Trafikskola och vi arbetar f n med kvalitetscertifiering. Vi är medlem i STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.Anmäl er per telefon eller via besök på kontoret