Grön Trafikskola

Grön Trafikskola är en möjlighet för trafikskolor att på ett strukturerat sätt integrera miljötänkandet i den egna verksamheten. Bakom Grön Trafikskola står Sparcoach-föreningen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). STR verkar som bollplank för trafikskolorna och Sparcoach-föreningen diplomerar de företag som uppfyller de fastställda kriterierna.

Miljöarbetet i trafikskolebranschen kan ha stora positiva miljöeffekter på två olika plan. För det första kan skolorna minska sin egen miljöbelastning, vilket är av speciell vikt med hänsyn till att den praktiska utbildningen i stor utsträckning sker i tätortsmiljö. Den andra och avgörande miljövinsten är, att en Grön Trafikskola från början ska lära blivande bilister att färdas på ett miljöanpassat och bränslesnålt sätt.

Projektet Grön Trafikskola startades 1999 i samarbete mellan STR Halland, Naturskyddsföreningen, Gröna Bilister och Vägverket. Nu omfattar projektet hela Sverige och för tillfället finns det ca 70 diplomerade trafikskolor.

Denna diplomering är också en utmärkt start för de trafikskolor som avser att genomgå kvalitets- och miljöledningssystemet FR2000. Grön Trafikskola motsvarar miljöutredningen (1.12) i "Trafikskolornas kvalitets- och miljöledningsstandard enligt FR2000 verksamhetsledning" (utgåva nr 3). De trafikskolor som är certifierade enligt denna verksamhetsledning är diplomerad "Grön Trafikskola".