Teorilektioner


Teorilektion 1

Introduktion
- Att ta körkort
- Inledande begrepp
- Trafikens grundregler

Stadskörning
- Körning på gator med mindre/mer trafik
- Körning i tät stadstrafik
- Att stanna eller parkera
- Miljö
- Vägmärken, vägmärkeringar


Teorilektion 2

Landsvägskörning
- Köra ut på en större väg
- Körning på landsväg
- Omkörning på landsväg
- Köra av från en större väg
- Viltfaran
- Stanna, parkera och vända
- Motorväg, motortrafikled
- Miljö


Teorilektion 3

Bilen
- Bilens inre säkerhet
- Bilens köregenskaper
- Bilens huvuddelar
- Säkerhetskontroller

Miljö
- Olika bränsle
- Vad kan du göra


Teorilektion 4

Mörkerkörning
- Mörkerproblem
- Bilens belysning

Halkkörning
- Olika former av halka
- Vinterutrustning
- Körtips
- Miljö


Teorilektion 5

Människan
- Att utvecklas till en erfaren bilförare
- Vi är så olika
- Att påverkas / Grupptryck

Miljö
- Vad kan du göra
- Människan och miljön
- Framtiden påverkar du

Olyckor
- Vad kan du göra
- De vanligaste olyckstyperna


Teorilektion 6

Kompletteringar
- Hastighetstablå
- Besiktning & registrering
- Försäkringar
- Lasta bilen
- Köra med släpvagn
- Frågor och svar om körkort