Prislista BE - Personbil med tungt släp/
B96- Utökad B (ingen teori, endast körlektioner)


Gäller from 31/6 2011
I samtliga av våra priser ingår transportstyrelsens obligatoriska tillsynsavgifter


Teoriavgift inkl. Böcker, 6 st teorilektioner och datatester2.400:-
Körlektioner 120 minuter1.620:-
Uppkörning Lån av bil och släp inkl 60 minuter förträning1.650:-

Återbud till körlektion måste lämnas senast kl 13:00 vardagen innan, annars debiteras lektionen med fullt pris.

Avgifter och krav hos Länsstyrelsen/Transportstyrelsen.

Dessa krav måste du uppfylla för att få ditt BE körkort.
1. Du har körkort med B-behörighet.
2. Du har körkortstillstånd, kostnad 220 kronor.
3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
4. Du har fyllt 18 år.
5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körprov
Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken. Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för BE behörighet. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklarar också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning att bedömas utifrån kursplanen. Avgiften för körprov är 1650 kronor.

Kunskapsprov
Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för BE behörighet. Avgiften för kunskapsprov är 325 kronor.
För mer information se www.korkortsportalen.se

Öppettider kontoret:
Måndag Tisdag & Torsdag 8:00 - 18:00
Onsdag 8:00 – 19:00
Fredag 8:00 – 13:00