Kökort BE

BE - Personbil med tungt släp

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex krav som du måste uppfylla för att få ditt BE körkort.

  • Du har körkort med B-behörighet.

  • Du har körkortstillstånd.

  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

  • Du har fyllt 18 år.

  • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.


Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken. Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för BE behörighet. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklara också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning bedömas ufifrån kursplanen. Avgiften för körprov är 1650 kronor.


Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för BE behörighet. Avgiften för kunskapsprov är 325 kronor.


BE behörighet

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.


Åldersgränsen för BE är 18 år.