Riskutbildning del 1

Ring för information och bokning 042-138920Syfte & mål

Del 1 är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Både del 1 och 2 (del 2 är riksutbilningens gamla del, halkbanan) måste vara genomförda och giltiga innan man gör kunskapsprov och körprov.

En genomförd/godkänd riskutbildning är giltig i 5 år, men upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Dvs får man körkortet återkallat så måste man göra om riskutbildningen, både del 1 och 2.

Kostnad
750 kronor