Prislista BE B96

Gäller 19/3 2019


BE - Personbil med tungt släp/
B96- Utökad B (ingen teori, endast körlektioner)
I samtliga av våra priser ingår transportstyrelsens obligatoriska tillsynsavgifter
Teoriavgift inkl. Böcker, 6 st teorilektioner och datatester… .. 2.400:-
Körlektioner 120 minuter…… …………………………………… 1.740:-
Uppkörning Lån av bil och släp inkl 60 minuter förträning….. 1.740:-

Återbud till körlektion måste lämnas senast kl 13:00 vardagen innan, annars debiteras lektionen med fullt pris.

Avgifter och krav hos Trafikverket/Transportstyrelsen.
Krav du måste uppfylla för att få ditt BE/B96 körkort.

1. Du har körkort med B-behörighet.
2. Du har körkortstillstånd. (Endast BE körkort)
3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
4. Du har fyllt 18 år.
5. Du har avlagt godkänt förarprov. För BE krävs både kunskaps och körprov. För B96 behövs den endast ett körprov, innan körprovet måste man fotografera och legitimera sig hos Trafikverket.
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körprov BE/B96
Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken. Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för BE/B96 behörighet. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklarar också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning att bedömas utifrån kursplanen.

Avgiften för körprov för BE är 1650 kronor. Avgiften för B96 är 800 kr. Betalas till Trafikverket.


Kunskapsprov BE
Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för BE behörighet. Avgiften för kunskapsprov är 325 kronor. Betalas till Trafikverket.

Fotografering 80 kr betalas till Transportstyrelsen.

Tillverkning av körkort 280 kr betalas till Transportstyrelsen.

För mer information se www.korkortsportalen.se